Drzwi szyte na miarę

Ekologiczne rozwiązania

Drzwi standardowe

1 DRZWI Green Door = 1 POSADZONE DRZEWO

Jedno drzewo produkuje w ciągu roku tyle tlenu, ile zużywa człowiek w ciągu 2 lat, chłodzi powietrze jak 5 klimatyzatorów działających bez przerwy. Każdy hektar lasu pochłania rocznie około 200 ton dwutlenku węgla. Z drugiej strony w ciągu godziny jeden samochód zamienia w spaliny tyle tlenu, ile zużywa do oddychania w tym samym czasie 800 osób. W ramach działań CSR firma Leon rozpoczęła współpracę z proekologicznym projektem posadzimy.pl. Zobowiązaliśmy się do posadzenia drzewa za każde sprzedane drzwi z oferty Green Door.

Zobacz więcej

Zobacz wirtualny spacer po firmie Leon Witas Sp. z o.o.

Zobacz więcej