Krajowa ocena techniczna

1. Aprobata – drzwi wewnątrzlokalowe rozwierane i wahadłowe systemu Leon

Aprobata KOT -2019/1076 wyd. 1 potwierdza zgodność naszych drzwi z normami:

– 2 klasa tolerancji dla skrzydeł wg normy PN-EN 1529:2001 “Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność. Klasy tolerancji.”
– 3 klasa tolerancji dla skrzydeł wg normy PN-EN 1530:2001 “Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji.”
– 3 klasa właściwości mechanicznych wg norm PN-EN 1192:2001 “Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych” oraz PN-EN 12400:2004 “Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.”
– klasa M dla profili ościeżnicowych wg normy PN-EN 22768-1:1999 “Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji.”

2.Aprobata –  Zestaw kształtowników i elementów uzupełniających Leon do wykonywania kaset i drzwi przesuwnych.

Aprobata KOT -2020/1281 wyd. 1 potwierdza zgodność naszych drzwi z normami:

– kat. 1 odporności na uderzenia wg EAD 210005-00-0505 “Internal partition kits for use as non-loadbearing walls”
– kat. 2 odporności na uderzenia wg EAD 210005-00-0505 “Internal partition kits for use as non-loadbearing walls” (kasety B01 125, B02 125, B05 oraz B06)
– sztywność konstrukcji wg normy PN-EN 520+A1:2012 “Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania I metody badań”