Projekty UE

DZIAŁANIE 2.1. “BUDOWA CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

PODDZIAŁANIE 1.1.1 “SZYBKA ŚCIEŻKA”

“Przeprowadzenie prac B+R celem opracowania innowacyjnego systemu drzwiowego do zastosowania w infrastrukturze medycznej”

„PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ WDROŻENIE DO JEGO OFERTY INNOWACYJNYCH ALUMINIOWYCH SYSTEMÓW DRZWIOWYCH ZE SKRZYDŁAMI NA BAZIE PŁYT MEBLOWYCH Z WYKORZYSTANIEM DRUKU 3D”

„INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA DZIĘKI UDZIAŁOWI W MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZACH TARGOWO – WYSTAWIENNICZYCH”

“opracowanie innowacyjnego rozwiązania produktowego – znacząco ulepszonego systemu drzwi przesuwnych i rozwiernych, którego podstawowym materiałem konstrukcyjnym będzie autorskie, innowacyjne tworzywo.”

UE logotypy