PODDZIAŁANIE 1.1.1 “SZYBKA ŚCIEŻKA”

UE logotypy

LEON WITAS Sp. j. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie i weryfikacja innowacyjnej koncepcji produktowej inteligentnego systemu drzwiowego”, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020.
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie zaawansowanych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, czego efektem będzie opracowanie i weryfikacja koncepcji produktowej inteligentnego systemu drzwiowego (innowacja produktowa). Innowacyjny system drzwiowy oparty będzie o nowe rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i mechatroniczne (IT), które będą przedmiotem prac badawczych oraz rozwojowych – walidacji i testów.
Efekty będą weryfikowane na podstawie opracowanych wyników prac badawczych, obejmujących trzy główne obszary tematyczne integralne dla konceptu inteligentnych systemów drzwiowych tj.:
TEMAT NR 1 – Zastosowanie tworzyw sztucznych w systemach drzwiowych,
TEMAT NR 2 – Zastosowanie napędów magnetycznych i elektromagnetycznych w systemach drzwiowych;
TEMAT NR 3 – Zastosowanie systemu dystrybucji i kontroli dostępu, opartych o beacony w systemach drzwiowych.

Wartość projektu: 3 288 987,28 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 350 593,26 PLN

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert na usługę zewnętrzną tj. „Opracowanie koncepcji surowcowej i materiałowej dla inteligentnych drzwi” zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym – publikacja w dn. 11.08.2017
Formularz ofertowy do pobrania.
Informujemy o wydłużeniu terminu składania ofert na usługę zewnętrzną tj. „Opracowanie koncepcji surowcowej i materiałowej dla inteligentnych drzwi” do dnia 23.08.2017 r. ze względu na brak nadesłanych ofert. Zachęcamy do składania ofert zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym (aktualizacja). Formularz ofertowy pozostaje bez zmian (do pobrania powyżej).

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż konkurs ofert z dnia 11.08.2017 r. na usługę zewnętrzną tj. „Opracowanie koncepcji surowcowej i materiałowej dla inteligentnych drzwi” w ramach Projektu złożonego w Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Numer naboru: 1/1.1.1/2017, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został rozstrzygnięty. Zwycięską ofertę złożył Uniwersytet Śląski z Katowic.
Data rozstrzygnięcia: 25.08.2017

Z poważaniem,

LEON WITAS Sp.J.