„ZAPROJEKTOWANIE I WDROŻENIE DO PRODUKCJI INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW ŚCIAN SZKLANYCH I POLIWĘGLANOWYCH”

Leon Witas Sp. Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach poddziałania 2.3.5 DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pn:

„Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych systemów ścian szklanych i poliwęglanowych” w ramach umowy o dofinansowanie POIR.02.03.05-24-0005/18”

Celem projektu jest zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych systemów ścian szklanych i poliwęglanowych”

Dofinansowanie projektu z UE: 422.450 PLN