LEON WITAS Sp. z. o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Budowa Centrum Badawczo – Rozwojowego dla rozwoju asortymentu drzwi przesuwnych i rozwiernych”, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020.

 

Celem projektu jest budowa Centrum B+R, którego stworzenie umożliwi przeprowadzenie zaawansowanych prac badawczych i rozwojowych nad dwoma głównymi grupami produktowymi:
1) obecnie znajdujący się w ofercie spółki produkt tj. system drzwi przesuwnych oraz rozwiernych,
2) nowe, do tej pory nie wytwarzane produkty, które będą stanowiły nowość na rynku krajowym i międzynarodowym.
Efektem realizacji projektu, dzięki otrzymaniu dofinasowania ze środków UE, będzie przeprowadzenie badań i opracowanie:
1) znacząco ulepszonego produktu (system drzwi przesuwnych oraz rozwieranych) – innowacja produktowa nr 1,
2) nowych produktów o unikalnych parametrach – innowacja produktowa nr 2

Wartość wydatków całkowitych: 6 346 800,00 PLN brutto
Wartość wydatków kwalifikowanych: 5 160 000,00 PLN netto
Dofinansowanie projektu: 2 322 000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 02.01.2017 – 31.03.2022