LEON WITAS Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa dzięki udziałowi w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych”.
 

Celem projektu jest wypromowanie produktów firmy LEON WITAS S. z o.o. i zwiększenie udziału eksportu poprzez udział w dwóch imprezach targowo-wystawienniczych o charakterze międzynarodowym.

 

W ramach projektu zakupione będą także usługi doradcze obejmujące wykonanie badań i analizy rynków docelowych oraz stworzenie instrukcji dla nowych systemów drzwiowych.

 

Promocja i internacjonalizacja będzie dotyczyła nowo opracowanych produktów firmy, jakimi są nowoczesne systemy drzwiowe – ościeżnice, systemy naścienne i kaseta do drzwi chowanych w ścianie z uchwytem wpuszczanym.

 

Wartość projektu:    491 329,65 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich:  194 977,50 PLN