Cele projektu: Cel projektu to opracowanie innowacyjnego rozwiązania produktowego – znacząco ulepszonego systemu drzwi przesuwnych i rozwiernych, którego podstawowym materiałem konstrukcyjnym będzie autorskie, innowacyjne tworzywo.

Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie opracowany znacząco ulepszony system drzwi przesuwnych i rozwiernych (innowacja produktowa), którego podstawowym materiałem konstrukcyjnym będzie autorskie, innowacyjne tworzywo, tj. kompozytowy materiał termoplastyczny na bazie modyfikowanego polimeru, który wraz z dedykowanym systemem kontroli dostępu i mierzenia temperatury osób wchodzących do budynku czy sali, stanowił będzie podstawę dla nowej koncepcji „bezpiecznych biologicznie” i jednocześnie wytrzymałych drzwi.

Wartość projektu: 1 060 973,96 PLN

 Wkład Funduszy Europejskich: 717 777,75 PLN